Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Administratieve wijziging doorgeven

U wilt een administratieve wijziging doorgeven. Hieronder leest u meer over de mogelijkheden en klikt u door naar de invulformulieren.


Wijziging Gecontracteerd Transport Vermogen (GTV)

Samen met u hebben wij het Gecontracteerd Transport Vermogen (elektriciteit) en/of de Gecontracteerde Uur Capaciteit (gas) vastgesteld. Op basis hiervan hebben wij de kosten bepaald die u aan Enduris betaalt. Wanneer u het GTV verlaagt veranderen ook deze kosten.

 

Naar het wijzigingsformulier Gecontracteerd Transport Vermogen (elektriciteit)

Naar het wijzigingsformulier Gecontracteerde Uur Capaciteit (gas)


Wijziging van Afnemer naar Producent

Samen met u hebben we een technische aansluiting gerealiseerd die enkel was bedoeld om stroom af te nemen. U wilt graag zelf een productie-installatie aanschaffen om zelf elektriciteit op te wekken. Hiervoor ontvangt u wellicht een subsidie.

 

Naar het wijzigingsformulier Zuivere afnemer naar Producent


Wijziging van naamstelling van de Aansluit- en Transportovereenkomst

Samen met u hebben we een Aansluit- en Transport Overeenkomst gesloten. U wilt de naamstelling van het contract, de Aansluit- en Transport Overeenkomst en de facturen wijzigen.

 

Naar het wijzigingsformulier Naamstelling van de Aansluit- en Transportovereenkomst (elektriciteit)

Naar het wijzigingsformulier Naamstelling van de Aansluit- en Transportovereenkomst (gas)