Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Wijziging GUC (gas)

Correspondentie

  

Gegevens aansluitadres

De naam van de aangeslotene zoals deze op de huidige Aansluit- en Transport Overeenkomst (verder te noemen ATO) staat.

Het aansluitadres zoals deze op de huidige ATO staat.

De postcode behorende bij het aansluitadres zoals deze op de huidige ATO staat.

De plaats behorende bij het aansluitadres zoals deze op de huidige ATO staat.

Het unieke nummer van de aansluiting zoals deze op de huidige ATO staat.

  

Uw vraag

Uw huidige Gecontracteerde Uur Capaciteit (GUC) staat op uw factuur. Graag de waarde in m3(n)uur invullen.

Raadpleeg ons (Enduris) om samen met u uw gewenste Gecontracteerde Uur Capaciteit te bepalen.
Graag de waarde in m3(n)uur invullen.

Vraagt u als aangeslotene zelf deze wijziging aan?

Ja (geen actie nodig)

Nee (voeg hieronder de machtiging als bestand toe)