Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Wijziging Naamstelling ATO (gas)

Correspondentie

Gegevens aansluitadres

Naam van de aangeslotene zoals deze op de huidige Aansluit- en Transportovereenkomst (verder te noemen ATO) staat. 

Het aansluitadres zoals deze op de huidige ATO staat. 

De postcode behorende bij het aansluitadres zoals deze op de huidige ATO staat.

De woonplaats behorende bij het aansluitadres zoals deze op de huidige ATO staat.

Het unieke nummer van de aansluiting zoals deze op de huidige ATO staat. 

  

Facturatiegegevens

  

  

  

  

Digitaal factureren?

Automatisch incasso*?

* Aanvraag automatische incasso Enduris BV: 
Zodra wij uw gegevens hebben ontvangen, maken wij een mandaatnummer voor u aan dat per e-mail naar u wordt verstuurd.

Dit is een uniek nummer dat hoort bij het automatisch incasseren vanaf uw bankrekeningnummer. Dit mandaatnummer dient u aan uw bank door te geven voor registratie. Dit kan meestal via de website van uw bank. Van de registratie ontvangt u een bevestiging. Graag ontvangen wij een terugkoppeling hiervan via factuur AT enduris DOT nl zodat wij automatisch incasso voor u kunnen activeren.