Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Wetswijziging grootverbruik gas

Enduris wil u als aangeslotene met een gasaansluiting die is ingedeeld in de profielcategorie G2C op de hoogte brengen van een wijziging in de frequentie van de meteropname door uw Erkend Meetverantwoordelijke (meetbedrijf).

 

Profielcategorie G2C

Aangeslotene op het gasnet van Enduris zijn ingedeeld in de profielcategorie G2C wanneer

  • het een gasaansluiting betreft waarvan de capaciteit 40 m3(n)/uur of meer bedraagt;
  • de gasmeter niet is voorzien van een afstandsuitlezing (of telemetrie);
  • de jaarafname tot 170.000 m3 per jaar is.

 

Meetbedrijf
Voor van het registreren van het verbruik bevindt zich in de aansluiting een gasmeter. Voor u als afnemer geldt vaak dat u hiervoor een (huur)overeenkomst heeft met een meetbedrijf naar uw keuze. Naast het leveren/beheren en onderhouden van de gasmeter verzorgt uw meetbedrijf  namens u ook de datacollectie (meteropname).

 

Meterstand opnemen
In de frequentie van de datacollectie (meteropname) vindt met ingang van 1 januari 2017 een wetswijziging plaats. De wetswijziging houdt in dat de opname van de meterstand in plaats van jaarlijks nu maandelijks plaats gaat vinden. Deze wijziging is vastgelegd in de Meetcode-gas RNB. De meetcode maakt onderdeel uit van de art.12b voorwaarden uit de Gaswet. Omdat de wijziging een grote groep aangeslotenen aangaat is aan de erkend meetverantwoordelijke een overbruggingsperiode van 3 jaar verleend, gerekend vanaf 1 januari 2017.

 

Over wanneer en op welke wijze overgegaan wordt tot een maandelijkse meteropname zult u worden geïnformeerd door uw meetbedrijf.

 

Vragen
Heeft u vragen over de aanpassingen aan de gasmeter richt u dan tot uw uw meetbedrijf.

De wijziging in de frequentie van de meteropname heeft geen consequentie voor uw profielindeling in de categorie G2C of de facturatie van de periodieke netwerk tarieven door uw netbeheerder Enduris.

 

Ter informatie

Mogelijk leidt bovenstaande bij u tot de vraag of uw huidige gasaansluiting qua capaciteit nog voldoet aan uw wensen. Wanneer u de capaciteit van de gasaansluiting wilt wijzigen verzoeken wij u contact op te nemen met Enduris.

Mocht u hierover vragen hebben of informatie wensen over uw huidige grootverbruik gasaansluiting, mailt u ons: aansluitingen AT enduris DOT nl.