Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Openbare verlichting

Enduris zorgt samen met de Zeeuwse gemeenten voor de openbare verlichting.  De lichtmastaansluitingen en de ondergrondse bekabeling vallen onder onze verantwoordelijkheid.

 

Storing melden

Ziet u een lichtmast die niet werkt of beschadigd is? Meld deze dan op de website van de samenwerkende partijen: www.vzg.slimmelden.nl.

 

Als de onderhoudsaannemer ter plaatse vaststelt dat het een storing in de ondergrondse bekabeling betreft, meldt deze dit via het reguliere, landelijke storingsnummer: 0800 - 9009.

 

Aanvragen

Doet u een aanvraag voor openbare verlichting? Dan kan u uw aanvraag indienen via www.mijnaansluiting.nl