Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Profielcategorieën gas

Bij ingebruikname worden gasaansluitingen op basis van hun grootte toegewezen aan een profielcategorie en vervolgens jaarlijks per 1 januari op basis van de op dat moment bekende gegevens. Toebedeling vindt plaats op basis van criteria die zijn vastgelegd in de “Allocatievoorwaarden Gas”, onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet.

 

De onderstaande profielcategorieën zijn van toepassing op grootverbruikaansluitingen:

Indelingscriterium profielcategorie G2C:

  • Grootverbruikers met een jaarverbruik ≤170.000 m³(n;35,17) zonder afstandsuitlezing (telemetrie)

Indelingscriterium profielcategorie GXX: 

  • Grootverbruikers met een jaarafname ≥170.000 en ≤1.000.000 m³ (n;35,17) met afstanduitlezing (telemetrie)

Indelingscriterium profielcategorie GGV: 

  • Grootverbruikers met een jaarafname ≥1.000.000 m³ (n;35,17) grootverbruikers met een jaarafname stuursignaal en een Elektronisch Volume Herleidingsinstrument (EVHI) met afstanduitlezing (telemetrie)

Waarom?

Indeling in een profielcategorie gebeurt om de getransporteerde volumes over het gasnet van Enduris toe te kunnen delen aan de programmaverantwoordelijke partijen (leveranciers) die namens de aangeslotene gas laten transporteren over het gasnet van Enduris. Ook wordt op basis van de profielcategorie bij grootverbruikers de periodieke netwerktarieven in rekening gebracht.

Hoe?

Bij grootverbruikers bepaalt Enduris bij aanleg van de aansluiting de profielcategorie op basis van de verwachtte (geschatte) jaarafname. De hoogte van de verwachtte (geschatte) jaarafname wordt aangegeven door de verbruiker op de aansluiting of haar installateur. Op basis hiervan wordt de aansluiting ingedeeld in de profielcategorie G2C, GXX of GGV. Het ontwerp van de meetinrichting wordt naar aanleiding hiervan bepaald door een erkend meetverantwoordelijke. Bij 

grootverbruikers wordt op basis van de profielcategorie de door Enduris gehanteerde Periodieke netwerktarieven in rekening gebracht. Aangeslotenen ingedeeld in de profielcategorie G2C vallen in de categorie Profiel grootverbruik, als het gaat om het innen van Periodieke netwerktarieven. Aangeslotenen ingedeeld in de profielcategorie GXX of GGV vallen onder Telemetriegrootverbruik (telemetrie).

 

Jaarlijks bepaalt Enduris in juli aan de hand van het verbruik over de periode juni-juni van het afgelopen jaar het verbruik per grootverbruikaansluiting. Wanneer op basis van dit verbruik de meetinrichting moet worden aangepast om aan de eisen te voldoen, zoals gesteld in de Meetvoorwaarden Gas-RNB, informeert Enduris de aangeslotene. Daarnaast worden ook de programmaverantwoordelijke partij (leverancier) en de erkend meetverantwoordelijke partij van de aangeslotene geïnformeerd. Per 1 augustus stelt Enduris, in overleg met de aangeslotene, de gewijzigde profielcategorie vast. Deze gaat in op 1 januari van het daaropvolgende jaar.

 

Grootverbruikers die aangeslotenen zijn op het gasnet van Enduris en naar een lagere of hogere profielcategorie willen, mogen dat als ze wat betreft verbruik voldoen aan de basisregels en er instemming is van alle betrokken partijen. Een verzoek tot wijziging van de profielcategorie kan worden ingediend bij Enduris.