Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Vervallen aansluitplicht aardgas

Per 1 juli 2018 vervalt de plicht voor netbeheerders om nieuwbouw aan te sluiten op het aardgasnet. Dit is geregeld in de Wet VET (Wet Voortgang Energietransitie). Dit houdt in dat Enduris geen nieuwe gebouwen meer mag aansluiten op het aardgasnetwerk, tenzij er een bouwvergunning is aangevraagd voor 1 juli 2018. De periode tot 1 januari 2019 geldt als een overgangsperiode.

Aardgasvrij is de nieuwe norm

In Nederland hebben we afgesproken dat we in 2050 geen aardgas meer gebruiken om huizen en gebouwen te verwarmen. Aardgas is een fossiele brandstof en verbranding ervan zorgt voor CO2-uitstoot. We moeten de komende jaren de CO2-uitstoot fors terugdringen om ernstige klimaatverandering te voorkomen. 
Daarom heeft de overheid bepaald dat aardgasvrije nieuwbouw de norm wordt

 

Het gaat om aansluitingen met een gasmeter tot en met G25 (een doorlaatwaarde tot en met 40 m³ per uur). De grootte van de gasmeter staat op de gasmeter vermeld. Deze aansluitingen kunnen niet langer aangevraagd worden via mijnaansluiting.nl.

Alternatieven voor wonen en ondernemen zonder aardgas

Nieuwe woningen kunnen prima zonder aansluiting op het gasnet worden gebouwd. Een goed geïsoleerde woning heeft geen gasketel meer nodig, maar kan op een andere manier worden verwarmd. Bijvoorbeeld met een warmtepomp (all-electric) of met collectieve warmtelevering. Kijk voor meer informatie ook eens op de website van HIER Verwarmt of Natuur & Milieu

Vergunningaanvraag ingediend voor 1 juli 2018?

Is de aanvraag voor de omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) ingediend vóór 1 juli 2018? Dan wordt de nieuwbouw, indien gewenst, aangesloten op het gasnet van Enduris.

Vergunningaanvraag ingediend op of na 1 juli 2018?

Als de vergunningaanvraag op of na 1 juli 2018 is ingediend komt u waarschijnlijk niet in aanmerking voor een gasaansluiting. In uitzonderingsgevallen wordt door Enduris nog een aansluiting gemaakt. Dat gebeurt als:

  • de vergunningaanvraag voor 1 januari 2019 is ingediend en;
  • er een bestaand gasnet nabij de nieuwbouw aanwezig is waarop aangesloten kan worden en;
  • u aan kunt tonen dat de gemeente een gasaansluiting toestaat.

Eventuele uitzonderingen worden gemaakt door de gemeente

Alleen het college van burgemeester en wethouders mag bepalen dat er voor een bepaald perceel of een bepaald gebied een uitzondering wordt gemaakt op de wetgeving en er wel een gasaansluiting mag komen. Hiervoor moeten dan goede redenen zijn. Als u vermoedt dat u voor zo'n uitzondering in aanmerking komt, kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Bestaande bouw

Voor een bestaand gebouw wordt, indien gewenst, een aansluiting op het gasnet gemaakt. Met als uitzondering bestaande gebouwen in gebieden die de gemeente heeft aangewezen als gebieden waar de aansluitplicht vervalt. Alle wijzigingen van bestaande aansluitingen zoals capaciteitswijzigingen of verplaatsingen blijven gewoon mogelijk.

 

Toch nog vragen?

Naar Q&A Vervallen Aansluitplicht Gas