Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Uitleg factuur elektriciteit

Wie brengt de transportkosten bij u in rekening?

Enduris brengt maandelijks de transportkosten voor grootverbruiksaansluitingen achteraf in rekening. Het is een afrekening, geen voorschotnota. Wij brengen de leveringskosten niet in rekening. Dit doet de door u gekozen leverancier. De leverancier kan aangeven hoe deze verrekening plaatsvindt.

 

Hoe ziet de transportfactuur van DNWB er uit?

Wanneer u meerdere elektriciteitsaansluitingen heeft vanaf 3x80 ampère, dan kunnen deze via dezelfde factuur in rekening worden gebracht. Daarnaast kan het voorkomen dat u één of meerdere grootverbruiksaansluitingen voor gas heeft. Deze kunnen dan met dezelfde factuur worden berekend.

 

Welke tarieven worden in rekening gebracht voor afname?

De volgende tarieven gelden wanneer sprake is van afname:

 • Gecontracteerd transportvermogen
 • Maximale piekbelasting (piek)
 • Verbruiksafhankelijke transportkosten (hoog, laag)
 • Verbruiksonafhankelijke transportkosten
 • Periodieke aansluitvergoeding
 • Systeemdiensten

 

Gecontracteerd transportvermogen

Dit is het vermogen in kW (kilowatt) dat u verwacht maximaal in een periode af te nemen. Deze waarde is bepalend voor de verbruiksonafhankelijke transportkosten.

 

Maximale piekbelasting (piek)

Hoogst gemeten vermogen in een bepaalde verbruiksmaand.

 

Verbruiksafhankelijke transportkosten

Alleen in de tariefcategorieën LS (laagspanning), MS/LS (middenspanning/laagspanning) en MS (middenspanning) worden verbruiksafhankelijke transportkosten berekend. De kosten zijn afhankelijk van het werkelijke verbruik over een bepaalde verbruiksmaand.

 

Verbruiksonafhankelijke transportkosten

Het tarief van de verbruiksonafhankelijke transportkosten is afhankelijk van het gecontracteerd transportvermogen.

 

Periodieke aansluitvergoeding

Het tarief van de Periodieke aansluitvergoeding is afhankelijk van de capaciteit van de fysieke aansluiting.

 

Welke tarieven brengen wij in rekening gebracht bij een productieaansluiting?

De volgende tarieven gelden als sprake is van productieaansluiting op ons net:

 • Verbruiksonafhankelijke transportkosten
 • Periodieke aansluitvergoeding

Het kan voorkomen dat op eenzelfde aansluiting afname en productie plaatsvindt. De periodieke aansluitvergoeding brengen wij dan eenmaal in rekening.

 

Wie brengt de transportkosten bij u in rekening?

Enduris brengt maandelijks de transportkosten voor grootverbruiksaansluitingen achteraf in rekening. Het is een afrekening, geen voorschotnota. Wij brengen de leveringskosten niet in rekening. Dit doet de door u gekozen leverancier. De leverancier kan aangeven hoe deze verrekening plaatsvindt.

 

Hoe ziet de transportfactuur van DNWB er uit?

Wanneer u meerdere elektriciteitsaansluitingen heeft vanaf 3x80 ampère, dan kunnen deze via dezelfde factuur in rekening worden gebracht. Daarnaast kan het voorkomen dat u één of meerdere grootverbruiksaansluitingen voor gas heeft. Deze kunnen dan met dezelfde factuur worden berekend.

 

Welke tarieven worden in rekening gebracht voor afname?

De volgende tarieven gelden wanneer sprake is van afname:

 • Gecontracteerd transportvermogen
 • Maximale piekbelasting (piek)
 • Verbruiksafhankelijke transportkosten (hoog, laag)
 • Verbruiksonafhankelijke transportkosten
 • Periodieke aansluitvergoeding
 • Systeemdiensten

 

Gecontracteerd transportvermogen

Dit is het vermogen in kW (kilowatt) dat u verwacht maximaal in een periode af te nemen. Deze waarde is bepalend voor de verbruiksonafhankelijke transportkosten.

 

Maximale piekbelasting (piek)

Hoogst gemeten vermogen in een bepaalde verbruiksmaand.

 

Verbruiksafhankelijke transportkosten

Alleen in de tariefcategorieën LS (laagspanning), MS/LS (middenspanning/laagspanning) en MS (middenspanning) worden verbruiksafhankelijke transportkosten berekend. De kosten zijn afhankelijk van het werkelijke verbruik over een bepaalde verbruiksmaand.

 

Verbruiksonafhankelijke transportkosten

Het tarief van de verbruiksonafhankelijke transportkosten is afhankelijk van het gecontracteerd transportvermogen.

 

Periodieke aansluitvergoeding

Het tarief van de Periodieke aansluitvergoeding is afhankelijk van de capaciteit van de fysieke aansluiting.

 

Welke tarieven brengen wij in rekening gebracht bij een productieaansluiting?

De volgende tarieven gelden als sprake is van productieaansluiting op ons net:

 • Verbruiksonafhankelijke transportkosten
 • Periodieke aansluitvergoeding

Het kan voorkomen dat op eenzelfde aansluiting afname en productie plaatsvindt. De periodieke aansluitvergoeding brengen wij dan eenmaal in rekening.