Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Uitleg factuur gas

Hoe ziet de transportfactuur van enduris Netwerkbedrijf eruit?

Als u meerdere gasaansluitingen heeft vanaf 40 m3/uur (G40 gasmeter) dan kunt u deze via dezelfde factuur in rekening laten brengen. Daarnaast kan het voorkomen dat u één of meerdere elektriciteit grootverbruiksaansluitingen heeft. Deze kunt u dan met dezelfde factuur laten samenvoegen.

 

Welke tarieven handhaven wij?

De volgende tarieven brengen wij in rekening:

  • Vastrecht
  • Periodieke aansluitvergoeding aansluitpunt
  • Periodieke aansluitvergoeding leiding
  • Capaciteitsafhankelijke transportkosten

Vastrecht

Dit tarief betaalt u voor de kosten van administratie, facturering, verwerken van uw meetgegevens.

Periodieke aansluitvergoeding aansluitpunt

Dit tarief betaalt u voor het onderhouden en instandhouden van uw gasaansluitpunt. Het aansluitpunt bestaat uit de aftakking op de hoofdleiding inclusief de afsluiter. Direct achter de afsluiter begint de rest van de aansluiting.

Periodieke aansluitvergoeding leiding

Dit tarief betaalt u voor het onderhouden en in stand houden van uw gasaansluiting over het gedeelte dat direct begint achter de afsluiter.

Capaciteitsafhankelijke transportkosten

U bent op grond van de metercapaciteit van uw aansluiting ingedeeld in een capaciteitscategorie.