Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Netcapaciteit en transportprognoses

Capaciteit van het elektriciteitsnet

We wekken in Nederland steeds meer duurzame elektriciteit lokaal op. Daarnaast neemt het elektriciteitsverbruik fors toe. Bijvoorbeeld door het gebruik van elektrische auto’s en als alternatief voor gebruik van aardgas. Dit is goed nieuws voor de reductie van de CO2 uitstoot. De keerzijde is de steeds zwaardere belasting op ons elektriciteitsnet.

Waardoor ontstaat er schaarste?

Het aantal grootverbruik aansluitingen ontwikkelt zich snel, onder andere door realisatie van zonne- en windparken. Op de locaties waarop deze initiatieven komen is de capaciteit van het elektriciteitsnet soms beperkt. Vooral het realiseren van zonneparken gaat sneller dan dat het mogelijk is het elektriciteitsnet uit te breiden. Dit soort netuitbreidingen nemen vaak enkele jaren in beslag. Hierdoor ontstaan er gebieden waar de beschikbare capaciteit uit de pas loopt met de gevraagde capaciteit. Er is dan sprake van congestie.

Inzicht in beschikbare netcapaciteit

Bent u van plan duurzame energie op te wekken met bijvoorbeeld een zonnepark of gaat u juist veel energie afnemen? Bekijk dan op onze kaart of er beperkingen zijn in de beschikbare netcapaciteit in die regio. Let op, de kaarten geven een indicatie voor grootverbruik aansluitingen.

Opwek

Afname

Toelichting/legenda

Enduris verzorgingsgebied
Het verzorgingsgebied van Enduris omvat de provincie Zeeland. Bij gebieden binnen het verzorgingsgebied die niet geel, oranje of rood zijn is netcapaciteit beschikbaar.

 

Gele gebieden: beperkte netcapaciteit beschikbaar
Gele gebieden geven weer dat er beperkte ruimte is voor nieuwe grootverbruik aansluitingen of uitbreiding van bestaande grootverbruik aansluitingen.

 

Oranje gebieden: geen netcapaciteit beschikbaar
Oranje gebieden geven weer dat er geen ruimte meer is voor nieuwe grootverbruik aansluitingen of uitbreiding van bestaande grootverbruik aansluitingen. In deze gebieden loopt nog een onderzoek naar de mogelijkheden voor congestiemanagement, of congestiemanagement wordt al toegepast. 

 

Rode gebieden: geen netcapaciteit beschikbaar en congestiemanagement niet mogelijk
Rode gebieden geven weer dat er geen ruimte meer is voor nieuwe grootverbruik aansluitingen of uitbreiding van bestaande grootverbruik aansluitingen. Toepassing van congestiemanagement in deze gebieden is onderzocht maar niet mogelijk.

 

Wilt u een nieuwe grootverbruik aansluiting of een bestaande grootverbruik aansluiting verzwaren? Neem dan contact op met onze account engineers via aansluitingen AT enduris DOT nl  of benader onze account engineer van de betreffende gemeente:

 

Naam

Email

Telefoonnummer

Regio

Marc Veenhoven

mveenhoven AT enduris DOT nl 

06-22372740

Schouwen-Duiveland, Tholen, Sluis, Terneuzen

Martijn Hamelink

mhamelink AT enduris DOT nl

06-30730237

Middelburg, Vlissingen, Reimerswaal, Hulst

Machiel Joosse

mjoosse AT enduris DOT nl 

06-12011921

Veere, Noord-Beveland, Goes, Kapelle, Borsele

We kijken dan samen naar de mogelijkheden om hier invulling aan te geven.

De kaarten zijn indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Weergegeven kaarten zijn van peildatum 1 september 2020.

Geplande uitbreidingen netcapaciteit

In ons investeringsplan staat in bijlage 10 een overzicht van de geplande investeringen om de netcapaciteit uit te breiden.

Een betrouwbaar net voor de toekomst

Het is onze taak de energietransitie mogelijk te maken. Naast het realiseren van nieuwe stations en nieuwe elektriciteitsnetten, werken we daarom graag samen met gemeenten, provincie en andere stakeholders aan het opstellen van de Zeeuwse Regionale Energie Strategie. Hierdoor krijgen we beter inzicht in de lange termijn energievraag en aanbod.