Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Ondergrondse vuilcontainers

Hieronder leest u over de aanpassing in de 'Uniforme aanwijzing werken nabij kabel en leidingen', die van kracht is geworden op 18 september 2015 over het plaatsen van ondergrondse containers.

 

Aanleiding
Aanleiding voor deze wijziging is de gasexplosie in november 2014 in Den Haag tijdens het plaatsen van een nieuwe ondergrondse huisvuilcontainer. Oorzaak van de gasexplosie in Den Haag was een losgeschoten koppeling van een gasleiding.  Door het plaatsen van de mal voor de vuilcontainer ontstaan grote op- en neerwaarste krachten op de ondergrond en de direct omliggende infrastructuur. Kabels en leidingen kunnen daardoor ernstig beschadigd raken.  

 

Wijziging
Het plaatsen van ondergrondse containers is daarom opgenomen in de 'Uniforme aanwijzing werken nabij kabel en leidingen'. Dat betekent dat u bij het plaatsen van een ondergrondse vuilcontainer altijd contact dient op te nemen met Enduris. 

 

Lees hier de criteria en te nemen voorzorgsmaatregelen 

 

Contact
Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met ons Front Office (bereikbaar van 08:30 - 17:00 uur op telefoonnummer 0113 74 1100 of via mail info@enduris.nl).