Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Afschaffen van het systeemdienstentarief

Op 1 januari 2014 is de "Wet van 18 december 2013 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (volumecorrectie nettarieven voor de energie-intensieve industrie)" van kracht geworden. In deze wet is onder andere bepaald dat met ingang van 1 januari 2015 het systeemdienstentarief als tarief niet langer zal worden gehanteerd (Dit geldt niet voor afrekeningen over de verbruiksperiode voorafgaand aan 2015).

 

Wat zijn systeemdiensten?

De systeemdiensten zijn de diensten die de landelijke netbeheerder TenneT levert om het transport van elektriciteit over alle netten op een veilige en doelmatige wijze te waarborgen, grootschalige storingen van het transport van elektriciteit op te lossen en de energiebalans op alle netten in Nederland te handhaven of te herstellen.

 

Kleinverbruikers (<=3x80A) betalen momenteel een vast bedrag (op basis van een forfaitair verbruik). Voor grootverbruikers is het bedrag afhankelijk van het energieverbruik in kWh. De systeemdiensten worden door uw regionale netbeheerder Enduris geïnd en aan TenneT afgedragen. De toezichthouder op de elektriciteitsmarkt, Autoriteit Consument & Markt (ACM), stelt jaarlijks het tarief vast voor de systeemdiensten.

 

 

Wat betekent dit voor u?

Met ingang van 1 januari 2015 betaalt u niet langer het systeemdienstentarief (met uitzondering van afrekeningen over de verbruiksperiode voorafgaand aan 2015). Het afschaffen leidt tot een verhoging van de overige tarieven van Enduris. Het afschaffen van de systeemdiensten is relatief gunstig voor verbruikers die hun capaciteit bovengemiddeld benutten (o.a. de energie-intensieve industrie en tuinders met een Warmte Kracht Koppeling). Deze verbruikers betalen door hun (extra) hoge volume afname en verbruik door opgewekte energie relatief gezien meer systeemdiensten. Voor de overige verbruikers is het relatief ongunstig.

 

 

Meer informatie?

Voor meer informatie over het afschaffen van de systeemdiensten verwijzen wij u graag naar de website van TenneT