Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Precario

Klanten van Enduris betalen via onze (elektriciteits)tarieven jaarlijks precariokosten. Dit is een gemeentelijke belasting die Enduris moet betalen aan gemeenten voor het hebben van ondergrondse kabels in “voor openbare dienst bestemde” grond (zogenaamde kabeltaks).

 

Doorbelasting

Niet alle gemeenten heffen precariobelasting, maar uiteindelijk betaalt wel iedereen mee. Alle gemeenten in Zeeland, met uitzondering van de gemeente Sluis heffen precario bij Enduris.

De kosten worden via onze tarieven verdeeld over alle klanten in Zeeland. Voor elektriciteit en gas is dit wettelijk bepaald.

 

Standpunt Enduris over precario

Enduris heeft zo laag mogelijke kosten voor klanten hoog in het vaandel staan. Wij zijn tegen precarioheffing, omdat dit een oneigenlijke belasting en kostenverzwaring is voor consumenten en bedrijven. Precariobelasting voegt niets toe aan het kostenefficiënt beheren van ons net.

 

Afschaffing precariobelasting

Half maart 2017 heeft de Eerste Kamer ermee ingestemd dat de precariobelasting op de gas- en elektriciteitsnetten per 1 juli 2017 wordt afgeschaft. Hier hebben de netbeheerders in Nederland jarenlang voor gestreden.

Gemeenten (in Zeeland alle gemeenten met uitzondering van de gemeente Sluis) die op 10 februari 2016 precariobelasting op kabels en leidingen hieven, vallen onder een overgangsregeling die loopt tot 1 januari 2022. Vanaf 2022 behoort de precariobelasting definitief tot het verleden.

 

Veelgestelde vragen over precario