Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Transportindicatie

Transportindicatie aanvragen

Om een aanvraag voor een subsidieregeling bij RVO in te dienen, heeft u een

transportindicatie van uw netbeheerder nodig. De transportindicatie is alleen

vereist voor opwekinstallaties die via een grootverbruik aansluiting (> 3 x80A)

terugleveren aan het net. Voor kleinverbruik aansluitingen is geen

transportindicatie vereist.

 

Let op! RVO stelt als voorwaarde dat de gegevens van de opwekinstallatie op zowel de aanvraag van de subsidie als op de transportindicatie precies hetzelfde zijn. De verkregen transportindicatie heeft een geldigheidsduur van 4 weken, maar biedt geen garantie op transportcapaciteit. Er wordt namelijk geen capaciteit voor u gereserveerd.

 

SDE++ subsidieregeling

De subsidieregeling SDE++ (Stimulering Duurzame Energieproductie) is een subsidieregeling op een grootverbruikaansluiting. Hiermee wil de overheid de productie van duurzame energie bevorderen. Hernieuwbare energie is beter voor het milieu, maakt ons land minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie.

 

SCE subsidieregeling

De overheid heeft de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE regeling) ingesteld om lokale, duurzame opgewekte elektriciteit te stimuleren en om het draagvlak voor duurzame energie te vergroten. Bovendien zorgt de regeling voor energiebewustzijn, waardoor burgers ook meer gaan letten op energiebesparing. In de toekomst leidt de regeling mogelijk tot minder netgebruik, omdat minder transport van elektriciteit nodig is. Met de nieuwe SCE-regeling kunnen omwonenden (in plaats van op eigen dak of grond) deelnemen aan opwekinstallaties voor duurzame energie in hun directe omgeving. Deze regeling vervangt de postcoderoosregeling.

 

Rechtsvormen waarbinnen de leden samenwerken en alle leden zeggenschap hebben, kunnen profiteren van de regeling. Dit zijn coöperaties en Verenigingen van Eigenaren (VvE). Voor een coöperatie geldt wel dat zij alleen voor subsidie in aanmerking komt als een van haar doelstellingen de productie van duurzame energie is. De coöperatie of VvE is zowel de aanvrager als de ontvanger van de subsidie aan bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Meer informatie over de regeling leest u op www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sce.