Slopen of graven

Enduris heeft veel kabels en leidingen in de grond liggen. Veel storingen worden veroorzaakt door graafwerkzaamheden.

Graaf zorgvuldig!

Het beschadigen van kabels of leidingen kan verstrekkende gevolgen hebben. U kunt schade voorkomen door zorgvuldig te werk te gaan. Zorg dat u weet waar de kabels en leidingen liggen, vóór u gaat graven. U kunt informatie hierover opvragen bij het Kabels- en Leidingen Informatie Centrum (KLIC). Het KLIC is onderdeel van het Kadaster. Enduris geeft aan KLIC door waar de leidingen en kabels zich bevinden. Als u graafwerkzaamheden gaat uitvoeren, moet u dit uiterlijk twee werkdagen van te voren laten weten via een zogenoemde KLIC-melding [bron: www.kadaster.nl]. Na deze melding krijgt u tekeningen van de kabels en leidingen op uw perceel. Soms wijkt de feitelijke situatie af van de tekeningen. Daarom is het aan te raden om eerst proefsleuven te maken.

Naar graafinstructies

Wat te doen bij schade?

Bel direct het nationale storingsnummer via telefoonnummer 0800 - 9009. Gratis én 24 uur per dag bereikbaar.

 

Wacht niet! Schade aan kabels en leidingen is een bedreiging voor de energievoorziening in een mogelijk groot gebied. Als er schade wordt veroorzaakt en u heeft niettemin zorgvuldig gehandeld, verricht Enduris wellicht kosteloos de reparatie. Dit wordt per situatie beoordeeld.

 

Grondroerdersregeling

Deze informatie valt onder de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION), ook wel
Grondroerdersregeling genoemd. Deze wet heeft als doel het optreden van graafschade te voorkomen en de veiligheid van de graver en de directe omgeving te bevorderen. De uitvoering van deze wettelijke taak ligt bij het Kadaster.


Voorheen was het Kabels en Leidingen InformatieCentrum (KLIC) [bron: www.kadaster.nl] hiervoor verantwoordelijk. U kunt ook contact opnemen via het gratis landelijk telefoonnummer 0800 - 0080
.

 

Plaatsen ondergrondse vuilcontainer

Sinds 18 september 2015 is een wijziging op de 'Uniforme aanwijzing werken nabij kabel en leidingen' van kracht. Aanleiding hiervoor was een gasexplosie na voorbereidende werkzaamheden voor het plaatsen van een vuilcontainer in Den Haag in november 2014.

Lees verder