Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Zegelrecht

Wat is zegelrecht

Het zegelrecht is bedoeld voor erkende installateurs om veilig te kunnen werken aan (huis)installaties. Bijvoorbeeld bij het vervangen van de groepenkast en/of hoofdschakelaar. Het zegelrecht geldt enkel voor (huis)installaties met hoofdzekeringen tot en met 80 ampère en voor gas tot en met een nominale doorlaatwaarde van 25 kuub per uur. Op het moment dat u zegelrecht heeft dan mag u:

 • de zegels op de aansluiting verbreken;
 • hoofdzekering(en) verwijderen;
 • de zegels van het klemmendeksel van de elektriciteitsmeter verbreken;
 • de zegels van de gasmeter verbreken;
 • de bedrading van de elektriciteitsmeter naar de groepenkast en/of de hoofdzekering(en) vervangen;
 • (huis)installaties die niet in bedrijf zijn, tijdelijk van spanning voorzien voor meetdoeleinden;
 • elektriciteitsmeters wisselen in opdracht van de netbeheerder.

 

Let op! Het zegelrecht geeft geen recht tot het oplossen van storingen aan de hoofdzekering(en), huisdrukregelaar, hoofdkraan en meter. Hierover moet altijd de netbeheerder geïnformeerd worden. Ook het aanpassen van de aansluitwaarde is niet toegestaan!

 

Na de werkzaamheden moet u de oorspronkelijke situatie herstellen en de verbroken verzegelingen opnieuw aanbrengen. U mag hiervoor alleen door Enduris goedgekeurde zegels voor gebruiken. In de zegelrechtovereenkomst met u, staat welke zegels dit zijn.

Nieuwe zegel
Voor het verzegelen van de meterkast is er vanaf 1 januari 2020 een nieuw zegel van het merk MegaSpinner. Per 1 januari 2022 is het niet meer toegestaan om de zegel van het merk Rotoseal te gebruiken. Tot 2022 kunt u (uw voorraad) Rotoseals-zegels nog gebruiken. 

Zegelrecht aanvragen

Het zegelrecht kunt u aanvragen door onderstaand formulier in te vullen. Aangezien het zegelrecht enkel wordt verleend aan erkende installateurs, is het nodig om bewijs te overleggen van certificering. Indien u dit bewijs niet digitaal heeft dan kunt u uw aanvraag, met kopie van certificering, schriftelijk aanvragen, door deze op te sturen naar:

 

Enduris B.V.

T.a.v. afdeling Netcoördinatie

Postbus 399, 4460 AT GOES

 

Naar dit adres zal de zegelrechtovereenkomst opgestuurd worden.

 

De erkenningen die in aanmerkingen komen voor zegelrecht E, zijn:

 • REI-Elektrotechnische Installateur
 • EVI-Elektr. Laagspanningsinst.
 • REDE-Zonnepanelen Installateur
 • Inspectiebedrijf Elektra (Let op: de inspecteur moet ook benoemd zijn als Elektrotechnisch)