Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Zelf energie produceren

Op dit moment kiezen veel bedrijven en particulieren voor duurzame energieopwekking. Dit kan door zonnepanelen, windturbines of warmtekrachtinstallaties. De overheid stimuleert deze vormen van duurzame energieopwekking.

 

Als u na 27 april 2019 een opwekinstallatie koopt moet deze aan nieuwe wettelijke eisen voldoen. Informeer bij uw gemeente of u een speciale vergunning nodig heeft en of er subsidiemogelijkheden zijn.

 

Wilt u de elektriciteit, die niet in uw eigen installatie wordt gebruikt, terug leveren aan het net? Heeft u een grootverbruiksaansluiting (hoofdzekering waarde groter dan 3 x 80 Ampère)? Dan moet u met een aantal zaken rekening houden:

 1. Een nieuwe grootverbruiksaansluiting, of een verzwaring van een bestaande grootverbruiksaansluiting vraagt u aan via www.mijnaansluiting.nl.
 2. Indien er meerdere subsidieregelingen van toepassing zijn, dienen deze van een afzonderlijke Bruto EAN-code en Burto meting te worden voorzien.
 3. Wilt u energie terug leveren aan het net via een bestaande grootverbruiksaansluiting, dan bent u verplicht dit aan ons te melden via dit formulier.
  U krijgt dan van ons een z.g. Combi EAN-code.
  Maakt u gebruik van de SDE-subsidie dan dient u per beschikking een afzonderlijke Bruto EAN-code aan te vragen. 
 4. U ontvangt van ons een document met aandachtpunten en voorwaarden, of een offerte wanneer uw aansluiting fysiek moet worden aangepast.
 5. Wij sturen u de Combi EAN-code en de eventuele Bruto EAN-codes toe.
 6. U geeft de Combi EAN-code en de eventuele Bruto EAN-codes door aan uw erkend meetverantwoordelijke (wij attenderen u er op dat u volledige keuzevrijheid heeft).
 7. Uw erkend meetverantwoordelijke maakt uw meetinrichting geschikt voor het meten van twee energierichtingen en verzorgt eventueel de bruto productie meters. Wilt u meer informatie over meetdiensten bij teruglevering? Neem dan contact op met uw erkend meetverantwoordelijke.
 8. Wilt u elektriciteit terug leveren aan het net, sluit hiervoor dan een contract af met uw energieleverancier. Houd ook hier uw Combi EAN-code bij de hand.
 9. De centrale registratie van productie-installaties loopt via de website http://www.energieleveren.nl/ van de gezamenlijke netwerkbeheerders, het zogenaamde PIR (Productie Installatie Register). Hier moet u uw systeem aanmelden.

Meer informatie vindt u in onze brochure Teruglevering elektriciteit op grootverbruikaansluitingen (.PDF).

Subsidiemogelijkheden

Op de website van het Ministerie van Economische Zaken [bron: www.minez.nl] vindt u meer informatie over de subsidiemogelijkheden.

Europese netwerkcodes

De Europese codes voor elektriciteit zijn acht Europese Verordeningen, waarin de spelregels voor de Europese interne elektriciteitsmarkt staan. Deze codes moeten zorgen voor uniformiteit binnen de Europese Unie op het gebied van onder meer leveringszekerheid, netveiligheid en het faciliteren van de energietransitie.

In de Europese codes staan spelregels, zoals:

 • hoe netbeheerders en beurzen moeten samenwerken om elektriciteit over de landsgrenzen van Europa te transporteren
 • hoe de Europese netbeheerders het elektriciteitsnet stabiel moeten houden
 • aan welke eisen nieuwe verbruiks- en productie-eenheden moeten voldoen.

Meer lezen over Europese codes