Zelf energie produceren

Op dit moment kiezen veel bedrijven en particulieren voor duurzame energieopwekking. Dit kan door zonnepanelen, windturbines of warmtekrachtinstallaties. De overheid stimuleert deze vormen van duurzame energieopwekking.

 

Als u na 27 april 2019 een opwekinstallatie koopt moet deze aan nieuwe wettelijke eisen voldoen. Informeer bij uw gemeente of u een speciale vergunning nodig heeft en of er subsidiemogelijkheden zijn.

 

Wilt u de elektriciteit, die niet in uw eigen installatie wordt gebruikt, terug leveren aan het net? Heeft u een grootverbruiksaansluiting (hoofdzekering waarde groter dan 3 x 80 Ampère)? Dan moet u met een aantal zaken rekening houden:

 1. Een nieuwe grootverbruiksaansluiting, of een verzwaring van een bestaande grootverbruiksaansluiting vraagt u aan via www.mijnaansluiting.nl.
 2. Indien er meerdere subsidieregelingen van toepassing zijn, dienen deze van een afzonderlijke Bruto EAN-code en Burto meting te worden voorzien.
 3. Wilt u energie terug leveren aan het net via een bestaande grootverbruiksaansluiting, dan bent u verplicht dit aan ons te melden via dit formulier.
  U krijgt dan van ons een z.g. Combi EAN-code.
  Maakt u gebruik van de SDE-subsidie dan dient u per beschikking een afzonderlijke Bruto EAN-code aan te vragen. 
 4. U ontvangt van ons een document met aandachtpunten en voorwaarden, of een offerte wanneer uw aansluiting fysiek moet worden aangepast.
 5. Wij sturen u de Combi EAN-code en de eventuele Bruto EAN-codes toe.
 6. U geeft de Combi EAN-code en de eventuele Bruto EAN-codes door aan uw erkend meetverantwoordelijke (wij attenderen u er op dat u volledige keuzevrijheid heeft).
 7. Uw erkend meetverantwoordelijke maakt uw meetinrichting geschikt voor het meten van twee energierichtingen en verzorgt eventueel de bruto productie meters. Wilt u meer informatie over meetdiensten bij teruglevering? Neem dan contact op met uw erkend meetverantwoordelijke.
 8. Wilt u elektriciteit terug leveren aan het net, sluit hiervoor dan een contract af met uw energieleverancier. Houd ook hier uw Combi EAN-code bij de hand.
 9. De centrale registratie van productie-installaties loopt via de website http://www.energieleveren.nl/ van de gezamenlijke netwerkbeheerders, het zogenaamde PIR (Productie Installatie Register). Hier moet u uw systeem aanmelden.

Meer informatie vindt u in onze brochure Teruglevering elektriciteit op grootverbruikaansluitingen (.PDF).

Subsidiemogelijkheden

Op de website van het Ministerie van Economische Zaken [bron: www.minez.nl] vindt u meer informatie over de subsidiemogelijkheden .